Zdravstveno osiguranje

Dopunsko zdravstveno osiguranje

Zdravlje svih nas nema cijenu. Novac ne smije biti prepreka u zdravlju.
Policom dopunskog zdravstvenog osiguranja će te izbjeći plaćanje participacije,pretrage liječenja i visokih troškova boravka u bolnici.
Također možete ugovoriti pokriće lijekova s dopunske B liste čija cijena  može dosegnuti i nekoliko stotina kuna po pakiranju.
Premija se formira prema vašoj starosnoj dobi i paketu koji želite odabrati (osnovno ili sa B listom lijekova)

Dodatno zdravstveno osiguranje
Ako želite još više za svoje zdravlje ugovorite policu dopunskog zdravstvenog osiguranja s kojom će te si osigurati viši nivo zdravstvene zaštite.
Popis pokrića:

  • sistematski pregledi
  • specijalistički pregledi
  • specijalistička dijagnostika
  • fizikalna terapija
  • naknada za boravak u bolnici
  • mali operativni zahvati
  • dentalni postupci